Usluge

DOO SAB PROTECTION bavi se pružanjem usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja lica, objekata, poslovanja, javnih skupova ( sporstski događaji i manifestacije druge prirode). DOO SAB PROTECTION pruža i usluge interventnog/patrolnog obezbeđenja kao i usluge pratnje lica ( lično obezbeđenje).

Dodatno, bavimo se i pružanjem usluga procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa važećim srpskim Zakonima i Standardima. Iste usluge pružamo u okviru ugovaranja usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja sa našim Društvom ili kao zaseban proizvod za potrebe drugih klijenata.

Naši zaposleni ispunjavaju sve zakonske uslove za obavljanjem poslova iz konkretnih segmenata delatnosti za koje su zaduženi, a takođe poseduju i dodatne usmerene veštine i znanja u skladu sa različitim nacionalnim i internacionalnim standardima.

DOO SAB PROTECTION vrši i zvanične usmerene obuke zaposlenih, kao i drugih zainteresovanih lica, u oblasti zaštite i pratnje lica i tehnika samoodbane, bliske borbe i taktičkog reagovanja i delovanja u vanrednim situacijama prilikom obavljanja istih poslova. ( Internacionalni standardi IACPO i ICPTA)

Radi maksimalne efikasnosti, efektivnost i praktičnosti prilikom pružanja različitih usluga u skladu sa zahtevima klijenta DOO SAB PROTECTION angažuje sve raspoložive stručne kadrove i neophodna tehnička sredstva, a u slučaju potrebe i resurse nekih od mnogih pouzdanih i dugogodišnih saradnika i partnera.

Iza nas stoji veliki broj dugogodišnjih i zadovoljnih klijenata koji mogu da potvrde nivo kvaliteta i profesionalnosti naših kadrova prilikom pružanja ugovorenih usluga. Ukoliko želite da postanete naš klijent i da nam ukažete poverenje u obavljanju poslova obezbeđenja Vas ili vaše imovine možete nas kontaktirati elektronskim ili telefonskim putem korišćenjem kontakt podataka istaknutih na KONTAKT stranici. Radujemo se svakoj potencijalnoj saradnji!

NOVO: Ugradnja tehničkih sistema zaštite i monitoring iz kontrolnog centra sa intervencijom mobilne patrole na teritoriji Pančeva i Beograda počevši od marta 2020.god.